Zimná údržba

1. Paušalná zimná údržba

Vykonáva sa na základe zmluvného vzťahu počas celého zimného obdobia od 15. novembra 2016 do 31. marca 2017. Zmluvný vzťah sa uzatvára na celé zimné obdobie!

Úkony sú vykonávané automaticky v zmysle zmluvy, nie je potrebné avízo objednávateľa. Všetky úkony sú zahrnuté v paušálnom poplatku, vrátane posypového materiálu a žiadne iné poplatky sa neplatia! V cene je aj dočistenie komunikácií od posypového materiálu po ukončení zimnej sezóny.

Základný paušálny poplatok: 0,95 EUR/m2 / mes.

Na objektoch so zlou dostupnosťou pre výkon údržby si vyhradzujeme právo navýšiť cenu o 10%. (napr. nemožnosť vjazdu či parkovania v blízkosti objektu, zlá dostupnosť vozidlom, pešia zóna )

 

2. ZIMNÁ SLUŽBA

Vykonáva sa na základe zmluvného vzťahu. Úkony sú vykonávané automaticky v zmysle zmluvy, nie je potrebné avízo objednávateľa.
Cena je tvorená nasledovne: mesačný paušálny popl. + popl. za jednorazové úkony + posypový materiál

paušálny poplatok za držanie zimnej pohotovosti:                0,20 EUR /m2 mes.
odhrn snehu (do 10 cm) a rozbíjanie ľadu (do hrúbky 1 cm):        0,13 EUR/m2
odhrn snehu (do 10 cm) a následný posyp proti poľadovici        
            (cena nezahŕňa posypový materiál):    0,18 EUR/m2 
samotný posyp proti poľadovici (cena nezahŕňa posypový materiál): 0,08 EUR/m2
rozbíjanie ľadu s hrúbkou nad 1 cm:                               0,20 EUR/m2
Výjazd vozidla                                                    1,30 eur/km

 

Comments are closed